Odčitatelná položka na výzkum a vývoj

Podpora výzkumu a vývoje

Výzkum, vývoj a jeho podpora je důležitým faktorem pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků a budoucího rozvoje ekonomiky.

Vedle řady podpůrných programů má soukromé výdaje na výzkum a vývoj (dále “V&V”) stimulovat i nepřímé daňové zvýhodnění, které spočívá v možnosti uplatnění odčitatelné položky od základu daně.

Obecně lze říci, že identifikace nákladů na V&V není jednoduchou záležitostí a samotný legislativní rámec tohoto daňového zvýhodnění v sobě skrývá řadu otázek, výkladových nejasností i pochybností, jež vyplynou na povrch při praktické aplikaci poplatníkům či správcům daně.

Legislativní rámec

Uplatnění odčitatelné položky na V&V se řídí:

 • § 34 a § 34a - 34e zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále “ZDP”),
 • pokynem MF-17 čj. MF-4869/2020/15-2.

Co můžete získat?

V souladu s § 34a odst. 1 ZDP je možné od základu daně odečíst 100/110 % nákladů vynaložených v průběhu zdaňovacího období na realizaci projektů V&V.

Příklady projektů v rámci V&V dle jednotlivých odvětví:

S čím PwC může pomoci?

 • Posouzení Vašich stávajících aktivit v oblasti V&V s ohledem na uplatnění odčitatelné položky na V&V.
 • Vytipování projektů, které splňují kritéria V&V, u nichž lze využít možnost odpočtu nákladů.
 • Poradenství souběhu odpočtu V&V a jiné veřejné podpory.
 • Příprava a zpracování interní směrnice pro V&V.
 • Příprava povinné dokumentace k uplatňování odčitatelné položky na V&V.
 • Analýza a poskytnutí doporučení, jak efektivně nastavit interní systémy pro sledování nákladů na V&V vč. školení zaměstnanců.

. .

 • Příprava průběžných zpráv tzv. status reportů a závěrečné zprávy k jednotlivým projektům.
 • Revize správnosti výpočtu odčitatelné položky na V&V.
 • Zpracování ekonomického znaleckého posudku.
 • Zprostředkování a komunikace se znalcem v technické oblasti.
 • Zpracování žádosti o závazné posouzení výdajů vynaložených na V&V.

Kdo je náš tým?

Petr Mašek

Ředitel

petr.masek@pwc.com +420 724 369 356

Hana Veselá

Senior Manažer

hana.vesela@pwc.com +420 731 648 567

Kontaktujte nás

Kontaktní osoba

Společnost

Jak vám můžeme pomoci?

Beru na vědomí, že odesláním kontaktního formuláře budou moje osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje“ v Prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Více informací o tom, jak zpracováváme poskytnuté osobní údaje je k dispozici zde. Pročtěte si, prosím, naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména o právu vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Uděluji svůj souhlas k odběru elektronické komunikace zasílané entitami ze sítě PwC (seznam členských společností globální sítě PwC je k dispozici zde), zejména informací týkajících se: - rozvoje činnosti a služeb - poskytování informací týkajících se členských společností PwC a jejich nabídky služeb, v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména s ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti). Máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět. Každý námi zaslaný e-mail bude obsahovat odkaz www.pwc.cz/odhlaseni, kterým se lze z odběru odhlásit.